18 april

Wat is er nou aan de hand?

Door: Ditke Schwartz en Flo Gunning

Soms is het niet helemaal duidelijk waar de problemen waar u mee zit precies vandaan komen. Dan kan de behandelaar besluiten om een psychodiagnostisch onderzoek te laten doen. Dit onderzoek is erop gericht om beter te begrijpen waar uw problemen vandaan komen en levert waardevolle informatie op voor u en uw therapeut, voor de behandeling en voor uw dagelijks leven.

Bij PEP Psychologen worden er diverse soorten psychodiagnostisch onderzoeken gedaan. Die kunnen meer inzicht geven in de intelligentie, persoonlijkheid, denk- of gedragsproblemen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een test om te kijken of er sprake is van ADHD, een test voor autisme of een IQ-test. Ook kan worden onderzocht welke eigenschappen u heeft en hoe die samenhangen met uw problemen, bijvoorbeeld waarom u steeds zo somber bent of in conflict raakt met uw omgeving. Daarbij komt ook aan bod hoe u omgaat met moeilijke situaties en wat uw overtuigingen zijn over uzelf, de wereld en anderen om u heen.

Als de behandelaar onderzoek wil laten doen, wordt dat eerst met u besproken. Als u hier aan mee wilt werken, wordt u uitgenodigd door de onderzoeker. Een onderzoek neemt gemiddeld twee dagdelen in beslag. Na afloop worden de resultaten uitgebreid met u besproken en krijgt u de mogelijkheid om hier vragen over te stellen. Ook doet de onderzoeker, indien gewenst, een advies voor de verdere behandeling, waar u en uw therapeut weer mee verder kunnen.