Coronabeleid

Voorlopig zullen intakes en behandelgesprekken via beeldbellen plaatsvinden.

Beste collega’s,

 

Het Corona virus, thuisisolatie en onzekerheid over gezondheid en toekomst zorgen bij veel van onze cliënten voor spanning en bij een kwetsbare groep voor toename van psychische klachten. Het wegvallen van coping strategieën (sociale nabijheid, dagstructuur, afleiding en beweging) door de beperkende maatregelen speelt hierin een rol.

 

Graag willen wij jullie laten weten momenteel een korte wachttijd (ongeveer twee weken) te hebben voor de Basis GGZ en willen wij benadrukken dat onze zorg toegankelijk blijft, juist ook voor ‘Corona gerelateerde problematiek’. Wij hopen hiermee, naast goede patiëntenzorg, het oplopen van de wachtlijsten in de toekomst te voorkomen.

Binnen de online omgeving waarin wij nu werken maken wij extra ruimte voor cliënten die kampen met psychische klachten die samenhangen met de situatie omtrent het Corona-virus, zoals:

 

 • Ziekteangst (overmatig controleren / bezig zijn met de eigen gezondheid)
 • Dwang (compulsies in poging de controle te hervinden)
 • GAS/piekeren
 • Slaapproblemen
 • Relatieproblemen / communicatieproblemen binnen gezinnen
 • Depressiviteit (verlies, eenzaamheid, inactivatie)
 • Traumagerelateerde klachten (hulpverleners, traumatische rouw)

Het blijft als altijd nodig dat de klachten passen binnen een vermoeden van een DSM-V stoornis.

Overleg over aanmeldingen is altijd mogelijk op telefoonnummer 020 – 662 10 91. Verwijzen kan via Zorgdomein, per post opsturen of faxen van de verwijsbrief of een cliënt kan zichzelf aanmelden via ons aanmeldformulier: http://pep-psychologen.nl/clienten/aanmelden/.

Verwijzing

Als huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kunt u cliënten naar PEP Psychologen verwijzen. Eerstelijns psychologische zorg valt sinds 2014 onder de Generalistische Basis GGZ, bedoeld voor de behandeling van lichte tot matige klachten. Voor zwaardere psychische problemen is er de Gespecialiseerde GGZ (tweedelijns psychologische zorg). PEP heeft al deze expertise in huis of kan een passend advies geven voor doorverwijzing. Voor meer informatie over het verschil tussen Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ kunt u naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz. Bij twijfel kunt u ook telefonisch contact opnemen, dan helpen wij u graag verder.

Een verwijzing via Zorgdomein voldoet altijd aan de door zorgverzekeraars gestelde voorwaarden.  Als u niet via Zorgdomein verwijst, is het van belang dat de verwijsbrief de volgende informatie bevat:

 • Naam/adres/woonplaats gegevens cliënt
 • Naam/adres/woonplaats gegevens verwijzer, functie verwijzer + AGB-code verwijzer
 • Datum verwijzing
 • Medische diagnose (vermoede DSM-diagnose)
 • Expliciete verwijzing naar Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ
 • Specifieke verwijzing naar ‘PEP Psychologen’
 • Handtekening

Fax: 020 672 25 26

Klik hier om te zien waarvoor u cliënten naar ons kunt verwijzen

Mocht u twijfelen over een aanmelding dan zijn wij uiteraard beschikbaar voor overleg. Dat kan telefonisch (020 66 210 91) of via de chatfunctie ‘Patientenoverleg’ in Zorgdomein.

Wachttijden

Klik hier voor de actuele wachttijden.