Tarieven Generalistische Basis GGZ

Standaardprijslijst Generalistische Basis GGZ 2019

De vier zorgvraagzwaartetrajecten met maximaal de bijhorende bedragen:

Code Prestatie Maximumtarief NZa *
180001 Kort, 294 minuten € 507,62
180002 Middel, 495 minuten € 864,92
180003 Intensief, 750 minuten € 1.356,25
180004 Chronisch, 750 minuten € 1.251,70

De prestatie Onvolledig behandeltraject (betreft Generalistische Basis GGZ) met maximaal het bijhorende bedrag**:

Code Prestatie Maximumtarief **
180005 Onvolledig behandeltraject € 207,19

** wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
PEP Psychologen brengt hiervan een percentage (tussen 85%-99%) in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben.
In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd. De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij uw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan ons zal vergoeden. De kosten worden voor u verrekend met uw eigen risico.

Standaardprijslijst niet basispakketzorg 2019

Voor wat betreft de zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort brengen wij de volgende prestatie in rekening:

Code OVP Tarief
194073 Niet basis-pakketzorg
OVP niet-basispakketzorg Consult
194073 Consult 30 minuten * € 70,16
194073 Consult 45 minuten ** € 105,25

* consult is 30 min. directe tijd, 10 min. indirect, totaal 40 min.
** consult is 45 min. directe tijd, 15 min. indirecte tijd, totaal 60 min.

Code OVP Tarief
194073 Niet basis-pakketzorg
194073 Relatietherapie 60 minuten € 70,16 per partner
99202 Te laat/niet afgezegde afspraak € 60,–