Kosten Generalistische Basis GGZ

Wat kost het?
In 2019 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ.
U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Eigen risico
Vergoeding van zorg in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico. In 2019 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal*. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico.
Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

* Indien u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken geldt dit bedrag.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

» Lees meer over de tarieven Generalistische Basis GGZ

Wie betaalt de rekening?
PEP Psychologen heeft voor 2019 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.
Wij sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.