Tarieven en voorwaarden

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor psychologische zorg. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

Generalistische Basis GGZ (eerstelijns psychologische zorg)

In de GBGGZ wordt uw behandeling geregistreerd in een traject, waarbij geen sprake meer is van losse consulten. Er zijn 4 trajecten die gebaseerd zijn op zorgzwaarte: kort (294 minuten), middel (495 minuten), intensief (750 minuten) en chronisch (750 minuten). Zowel de directe tijd (sessies) als de indirecte tijd (bv. verslaglegging, brief naar de huisarts, overleg) die voor uw zorg nodig is wordt in het traject geregistreerd. De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna wordt een behandelplan opgesteld op basis waarvan het zorgtraject kan worden bepaald.
Het intake-gesprek wordt vergoed als dit op verwijzing van de huisarts heeft plaatsgevonden. De kosten worden wel verrekend met het eigen risico dat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken.
» Lees meer over de kosten Generalistische Basis GGZ
» Lees meer over de betalingsvoorwaarden Generalistische Basis GGZ
» Lees meer over de tarieven Generalistische Basis GGZ

Gespecialiseerde GGZ (tweedelijns psychologische zorg)

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er is geen limiet aan het aantal gesprekken. U heeft een verwijzing van een (huis)arts nodig voor de Gespecialiseerde GGZ.
De vergoeding wordt geregeld via Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) waarmee uw behandelaar de gegevens registreert en declareert. In de DBC wordt zowel de directe tijd (sessies) als de indirecte tijd (bv. verslaglegging, brief naar de huisarts, overleg) geregistreerd. Een intake psychotherapie kost minimaal 60 minuten directe tijd (sessie) en 60 minuten indirecte tijd (verslaglegging, brief naar de huisarts). Een therapiesessie duurt 45 minuten (directe tijd), en 15 minuten voorbereiding en uitwerktijd (indirecte tijd).
De nota voor een DBC wordt aan het eind van de behandeling, of uiterlijk na 1 jaar als u dan nog in behandeling bent, naar uw zorgverzekeraar gestuurd.
Voor een behandeling die langer dan 1 jaar duurt wordt een vervolg-DBC geopend.

» Lees meer over de betalingsvoorwaarden voor Gespecialiseerde GGZ

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

Eigen risico
Met ingang van 1 januari 2010 geldt in de zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder. In 2018 is dit € 385,– per jaar.

Gecontracteerde zorg
PEP Psychologen heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten zowel voor de Generalistische Basis GGZ als voor de Gespecialiseerde GGZ. Dit betekent dat wij de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar sturen.

Klik hier voor de >Algemene leveringsvoorwaarden GGZ 2017