Mw. drs. Sabine van Paridon

Psychotherapeut (BIG 79910991416)
GZ-psycholoog (BIG 59910991425)
Lidmaatschappen: NVP


Binnen de GGZ heb ik ruime ervaring in het werken met mensen met stemmingsklachten, ontwikkelingsproblematiek (ADHD en autisme), verslaving, eetproblematiek, suicidaliteit, traumagerelateerde klachten, hechtingsproblematiek en milde tot ernstige persoonlijkheidsproblematiek.
Ik ben opgeleid als GZ-psycholoog en psychotherapeut. Ik ben als psychotherapeut integratief opgeleid, waardoor ik mijn behandelmethode binnen de multidisciplinaire richtlijnen kan aanpassen aan de klachten en persoon die ik voor me heb. Indien het voornaamste doel van behandeling klachtenreductie is, zal ik veelal werken vanuit cognitief gedragsmatig referentiekader, waarbij Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) een mogelijkheid is. Als het gaat om inzichtgevende psychotherapie bij dieperliggende (in de persoonlijkheid verankerde) problematiek, werk ik vanuit persoons-/clientgericht kader of met Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT).
Ik zie mijzelf als een betrokken psychotherapeut die gelooft in ontwikkelingsmogelijkheden in ieder persoon door verandering van probleemgebieden of misschien juist acceptatie van wat er is of wie je daadwerkelijk bent.