Verwijzers

Verwijsbrief per 01-01-2018

De huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kan naar onze praktijk verwijzen voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

Zowel inhoudelijk overleg via de chatfunctie ‘Patientenoverleg’ als verwijzen is nu ook mogelijk via Zorgdomein.

Ons faxnummer is: 020-6722526

email: info@pep-psychologen.nl

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Klik hier voor een overzicht van de hoofdgroepen met de daaronder vallende labels.

Zorgverzekeraars stellen de volgende eisen aan de verwijsbrief:

  • NAW gegevens cliënt
  • NAW verwijzer, functie verwijzer + AGB-code verwijzer
  • datum, datering op z’n laatst de dag intake, verwijzing mag max 6 maanden oud zijn
  • medische diagnose (vermoede DSM-stoornis)
  • ondertekening door een in de polisvoorwaarden genoemde verwijzer
  • specifieke verwijzing naar Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ
  • specifieke verwijzing naar ‘PEP Psychologen’
  • handtekening en/of praktijkstempel van de verwijzer

Klik hier voor de actuele wachttijden voor de Generalistische Basis en Gespecialiseerde GGZ