Wat kost het?

U heeft in 2020 vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten maakt u gebruik van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Eigen risico

Vergoeding van zorg in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico. In 2020 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal*. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

* Als u een hoger eigen risico heeft dan geldt dit bedrag.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U betaalt de behandeling hiervoor zelf of eventueel uit een aanvullende verzekering.

» Lees meer over de tarieven Generalistische Basis GGZ

Wie betaalt de rekening?

PEP Psychologen heeft voor 2020 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wij sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Kosten in de vergoede zorg

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Zowel de trajecten in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als de trajecten in de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ of SGGZ) worden vergoed. Houdt wel rekening met uw eigen risico (€385, tenzij hoger ingesteld). De behandeltrajecten (zowel directe face-to-face tijd als indirecte verslagleggings- en overlegtijd) worden na 365 dagen of na afronding van de behandeling gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Deze gaat met het verrekenen van resterend eigen risico standaard uit van het jaar waarin u uw eerste afspraak had (of uw behandeling na 365 dagen verlengd is).

Praktijkvoorbeelden

Voortijdige beëindiging of doorverwijzing na intake

Stel, u heeft een intake gehad. Er volgt geen behandeltraject, omdat binnen PEP Psychologen niet de juiste zorg kan worden geboden of omdat u na één of enkele gesprekken zelf besluit geen behandeltraject binnen PEP te willen (voortzetten). In beide gevallen wordt na afsluiten van het dossier (en eventuele doorverwijzing) de behandeling gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Als u in het kalenderjaar waarin de intake plaatsvond nog eigen risico open had staan, stuurt uw zorgverzekeraar u daarvan een rekening.

De intakeprocedure gaat met veel indirecte tijd gepaard. Denk aan het uitwerken van een intakeverslag, het stellen van een diagnose, het bespreken van de indicatie en het opstellen van een behandelplan en/of huisartsbrief). Een intake valt, evenals eventuele vervolggesprekken, in een zogenaamd ‘zorgproduct’. Hiervoor zijn de tarieven landelijk vastgesteld. Een intakeprocedure in de GBGGZ kost ongeveer €200. In de SGGZ kan dit bedrag hoger zijn. U betaalt dus niet vrijblijvend per los gesprek.

Jaarwisseling tijdens uw volledige behandeltraject

Stel, u begint in september 2020 uw behandeling en u rondt deze af in maart 2021.Wij declareren hierna de behandeling bij uw zorgverzekeraar. Deze verrekent altijd uw behandeling binnen het kalenderjaar waarin u begonnen bent (in dit geval 2020). Ook als u van verzekering wisselde. Als u over 2020 uw volledige eigen risico heeft betaald (omdat u ook gebruik maakte van andere zorg), dan ontvangt u geen rekening. Als u nog 125 euro eigen risico open heeft staan van 2020, dan ontvangt u een rekening van 125 euro.

Vervolgtraject of verlenging van uw behandeltraject

Stel, uw behandeling wordt afgerond (omdat er geen sprake meer is van de diagnose of omdat deze een looptijd van 365 dagen heeft). Als er reden is voor verlenging dan starten we een nieuw behandeltraject. We declareren uw traject bij uw zorgverzekeraar en deze verrekent de kosten met uw (eventueel resterend) eigen risico van het jaar waarin het traject startte. Het vervolgtraject wordt ook na afloop verrekend met het resterend eigen risico van het kalenderjaar waarin deze gestart is.

Als u dus twee behandeltrajecten opeenvolgend start in hetzelfde kalenderjaar dan worden deze verrekend binnen datzelfde jaar. U doet in dat geval alleen een beroep op uw eigen risico van dat jaar. Als de verlenging of het vervolg niet start in hetzelfde kalenderjaar maar in het volgende kalenderjaar, dan wordt uw nieuwe traject na afronding verrekend met eventueel resterend eigen risico van dat opvolgende kalenderjaar.

Verhoogd eigen risico

Stel, u heeft gekozen voor een hoger eigen risico. Houd er dan rekening mee dat het bedrag dat u na afsluiten van uw behandeling aan uw zorgverzekeraar betaalt (soms aanzienlijk) hoger kan zijn. Klik hier voor de kosten die u na gesprekken in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) kunt verwachten. Als het gaat om een traject in de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ) dan ontvangt u na afsluiting van de behandeling een rekening van uw zorgverzekeraar, waarbij uw gehele (verhoogde) eigen risico verrekend wordt.