Vergoede zorg

PEP Psychologen heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Behandeling van lichte tot matige klachten vindt plaats in de Generalistische Basis GGZ. Cliënten met complexe klachten helpen we in de Gespecialiseerde GGZ. Beide vormen worden vergoed en vallen onder uw eigen risico. Uw behandelaar registreert zowel directe (sessie) als indirecte tijd (verslaglegging, brief naar de huisarts en overleg). In de Generalistische Basis GGZ wordt de tijd geregistreerd in een zogenaamde ‘Prestatie’. Dit kan in de vorm van alleen een intake (onvolledig behandeltraject) of Kort, Middel, Intensief of Chronisch. In de Gespecialiseerde GGZ wordt de tijd geregistreerd in een ‘Diagnose Behandelcombinatie’ (DBC).

Aan zowel de prestaties in de Generalistische Basis GGZ als de DBC’s in de Gespecialiseerde GGZ zijn wettelijk vastgestelde tarieven verbonden, zie hiervoor ook onderstaande links.

Wij declareren uw behandeling na 365 dagen of na afronding van de behandeling bij uw zorgverzekeraar. Houd hierbij rekening met uw eigen risico (€385, tenzij hoger ingesteld). De zorgverzekeraar verrekent uw resterend eigen risico in het jaar waarin u uw eerste afspraak had (of nadat uw behandeling na 365 dagen verlengd is).

Meer informatie

Zelf betalen

Uw behandeling wordt alleen vergoed als er sprake is van een vergoede (DSM) diagnose. De psycholoog beoordeelt dit tijdens de intake. Als u niet aan een vergoede diagnose voldoet, kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen.

Tarieven

Individueel consult 45 minuten € 109,76
Relatietherapie 60 minuten € 73,17 per partner
Te laat/niet afgezegde afspraak € 60,00