Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van onze cliënten en levert een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. De raad bestaat uit (ex)cliënten en brengt advies uit aan het management van de praktijk. Bijvoorbeeld over onderwerpen als privacy, veiligheid en beleid. Het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld digitale informatieschermen en ideeënbussen in de wachtkamer gerealiseerd na suggesties van de cliëntenraad. Ook is de website aangepast met toegankelijke informatie over de praktijk.

Heeft u suggesties, ideeën of opmerkingen? Mail naar: clientenraad@pep-psychologen.nl.

Klachtenprocedure

Kwalitatief goede zorg staat bij PEP Psychologen hoog in het vaandel. Daarom ontvangen wij graag uw feedback. Ook als u ontevreden bent. Wij doen ons uiterste best uw ontevredenheid weg te nemen en uw klacht binnen twee weken af te handelen.

Procedure

  • Leg uw klacht voor aan de medewerker of behandelaar. Mogelijk is uw klacht snel op te lossen of is er sprake van een misverstand.
  • Leidt dit niet tot het gewenste resultaat of wilt u uw klacht niet met de medewerker of behandelaar bespreken? Neem contact op met de klachtenfunctionaris (contactgegevens via het secretariaat).
  • Als het niet lukt om uw klacht op te lossen met de behandelaar of de klachtenfunctionaris kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging van uw behandelaar (contactgegevens via het secretariaat).
  • U kunt uw klacht ook online indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Vertrouwelijkheid & privacy

Al onze behandelaren zijn gehouden aan de beroepscode voor psychologen. De gesprekken die u met ons voert zijn vertrouwelijk. Wij bewaren uw gegevens zorgvuldig en verstrekken alleen met uw toestemming gegevens aan derden. Nadat het behandelplan met u is besproken sturen wij dit plan per brief aan uw huisarts. Na afloop van de behandeling ontvangt deze een brief met het behandelresultaat en een eventueel advies. Zo nodig overleggen wij ook met andere behandelaren, bijvoorbeeld de POH-GGZ, een haptotherapeut of de psychiater.

Voor meer informatie over uw privacy, zie onze privacyverklaring.

Betrokkenheid van naasten

Het kan waardevol zijn om een naaste bij uw behandeling te betrekken. Een naaste kent u goed en dat kan de behandelaar helpen in het proces. U kunt uw naaste zelf informeren over de behandeling of de behandelaar doet dat in overleg met u. Uw naaste krijgt dan informatie over de behandelmethode, de organisatie van de zorg en eventuele tips. Als dit in strijd is met ‘goed hulpverlenerschap’ kunnen we hiervan afwijken. Het belang van u als cliënt staat hierbij altijd voorop.

Ervaringsdeskundigheid

Soms helpt het om contact te hebben met iemand die in dezelfde situatie zit of heeft gezeten als u. Deze extra ondersteuning kan een waardevolle aanvulling op uw behandeling zijn. Heeft u hier behoefte aan? Geef dit dan aan bij uw behandelaar.