eHealth

 
PEP Psychologen biedt ook online behandeling. Dit geeft u de mogelijkheid om naast de face-to-face gesprekken ook thuis door middel van verschillende ‘modules’ gestructureerd aan uw behandeling te werken. Nadat u een intakegesprek bij PEP Psychologen heeft gehad, kan uw behandelaar in overleg met u het voorstel doen de effectiviteit van de behandeling te vergroten door een module in te zetten. Modules zijn beschikbaar voor onder andere depressieve klachten, angstklachten en burn-out als aanvulling op behandelingen in zowel de Generalistische Basis als Gespecialiseerde GGZ.
 
Wanneer u en uw behandelaar besluiten dat online behandeling een goede aanvulling op de reguliere behandeling zal zijn, worden face-to-face sessies afgewisseld met online sessies. Online sessies bestaan onder andere uit informatie met betrekking tot uw klachten, filmfragmenten en opdrachten waarover u feedback ontvangt van uw behandelaar. Er wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie.

>> Lees meer over de beschikbare modules
 

Modules

Depressie
Met behulp van verschillende cognitieve gedragstechnieken werkt u in deze module aan het verminderen van uw depressieve klachten.

Gegeneraliseerde angst
Deze module is voor mensen die zich in extreme mate zorgen maken, overmatig piekeren en veel angst ervaren over alledaagse zaken. Het doel van de behandeling is dat u controle krijgt over uw angsten en zorgen.

Onbegrepen lichamelijke klachten
In deze module onderzoekt u de gevolgen van lichamelijke klachten op uw dagelijks leven. U leert vervolgens vaardigheden om minder last te ervaren van (de gevolgen van) deze klachten.

Sociale angst
In deze module leert u hoe u sociale angstklachten kunt verminderen door middel van onder andere taakconcentratietraining, exposure en het aanpakken van niet-helpende gedachten.

Sociale vaardigheden
Deze module ondersteunt u bij het verbeteren van uw sociale vaardigheden.

Verwerking
Deze module ondersteunt u in het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis in uw leven.

Paniekstoornis
De module is ontwikkeld voor volwassenen met paniekklachten. Het doel van de behandeling is om iemand van zijn of haar paniekklachten af te helpen door middel van exposure en cognitieve therapie.

Burnout
De burnout module bestaat uit 4 delen waaronder inzicht krijgen in factoren die bijdragen aan het ontstaan en de instandhouding van de burnout en het ontwikkelen van vaardigheden om hier anders mee om te gaan.

Dwang
In deze module worden dwangklachten verminderd door middel van exposure en cognitieve therapie

Agressie
In deze module krijgt u handvatten aangereikt om controle te krijgen over uw agressieve impulsen en om uw agressieregulatie te verbeteren.

Beter slapen
In de module leert u uw slaapproblemen te verminderen door de ‘slaaphygiëne’ te verbeteren, te leren ontspannen en door uw gedachten te onderzoeken.

Leren ontspannen
In deze module leert u over het belang van ontspanning en ervaart u het verschil tussen spanning en ontspanning door middel van ontspanningsoefeningen.

Problemen met cannabis
Deze module helpt u uw cannabisgebruik te stoppen of verminderen door middel van onder andere zelfcontroletechnieken en het vervangen van gebruikersgedrag door positieve activiteiten.

Vaardigheidstraining Trauma
Deze module is voor mensen die in hun dagelijkse leven last hebben van de gevolgen van één of meerdere traumatische gebeurtenissen. Het doel van de vaardigheidstraining is het leren omgaan met trauma gerelateerde klachten, zodat u beter kunt functioneren in het hier-en-nu.

ADHD
Er zijn verschillende modules beschikbaar voor ADHD, waaronder een module waarin u leert afspraken beter na te komen door te oefenen met het bijhouden van een agenda. Hiernaast kan het oplossen van problemen en hoe u aan de hand van een aantal praktische tips meer begrip van de omgeving kunt krijgen onderdelen van de behandeling zijn. Uw behandelaar kan met u overleggen welke modules het beste bij u passen.

Zelfbeeld
Het doel van de module is het verbeteren van het zelfbeeld.

Voor aanvullende informatie over eHealth kunt u contact opnemen met uw behandelaar of een e-mail sturen naar info@pep-psychologen.nl.