1 oktober

Angst de baas

Door Anne Peerdeman

Een spin, een kleine ruimte of een vliegtuig: voor sommigen bronnen van intense angst. Fobieën (Grieks: phóbos = angst, vrees) kunnen in het dagelijks leven behoorlijk in de weg zitten. Naast de meer bekende en gemakkelijk vanuit de evolutie verklaarbare (want ter voorkoming van gevaar) angsten ontstaan nieuwe fobieën naarmate de technologie zich ontwikkelt. Zo wordt vanuit verschillende hoeken gesproken over de opkomst van nomofobie. Bragazzi en Del Pluente (2014) pleiten zelfs voor het opnemen van de fobie in het nieuwe handboek voor psychologen. Zij beschrijven nomofobie (afgeleid van No Mobile Phobia) als “een stoornis van de hedendaagse digitale en virtuele samenleving” die volgens hen bestaat uit angst en nervositeit door niet in contact te zijn met een mobiele telefoon of een computer oftewel een pathologische angst om contact met technologie te verliezen. In onderzoek door Cheever et al. (2014) werden drie groepen die verschilden in de mate van hun mobiele telefoongebruik met elkaar vergeleken en het bleek dat deelnemers die veel van hun telefoon gebruik maakten significant meer angst ervaarden wanneer hun telefoon werd weg genomen dan de deelnemers die minder vaak op hun telefoon zaten (Cheever, Rosen, Mark Carrier en Chavez, 2014).
Angstklachten kunnen naast een fobie allerlei vormen aannemen en met verscheidene omstandigheden samenhangen, met soms klachten als slaapproblemen en depressiviteit tot gevolg. Ervaart u dergelijke klachten dan kunnen onze GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen wellicht iets voor u betekenen!

Bron: Out of sight is not out of mind: The impact of restricting wireless mobile device use on anxiety levels among low, moderate and high users; 2014, Cheever, N.A., Rosen, L.D., Mark Carrier, L., & Chavez, A. Computers in Human Behavior, Vol 37, 290-297.

Bron: A proposal for including nomophobia in the new DSM-V; 2014, Bragazzi, N.L., & Del Puente, G. Psychology Research and Behavior Management, Vol 7, 155-160.