Afspraak

Afspraak

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie zijn wij op werkdagen bereikbaar tussen 14.00 en 17.00 uur op het telefonische spreekuur: (020) 662 10 91. Buiten het spreekuur kunt u uw bericht inspreken. Wij nemen dan contact met u op.

Mocht u door uw huisarts zijn doorverwezen voor een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ en blijkt na het intakegesprek dat Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is, houdt u dan rekening met een mogelijke wachttijd voor de Gespecialiseerde GGZ bij ons, of voor een doorverwijzing elders.

Afspraak annuleren

Een afspraak kan 24 uur (voor een afspraak op maandag 72 uur) van tevoren zonder verdere kosten worden geannuleerd. Mochten wij buiten de hierboven genoemde spreekuurtijden niet bij de telefoon aanwezig zijn dan kunt u hiertoe een bericht achterlaten op onze voicemail. Tevens kunt u een e-mail sturen om een afspraak af te zeggen.

Aanmelding en informatie

Aanmelden kan ook met het aanmeldformulier. Wij nemen binnen één werkdag na ontvangst van het formulier contact met u op.

Actuele wachttijden

Kenmerkend voor onze praktijk is dat u snel terecht kunt voor zowel een intakegesprek als behandeling. Het ontstaan van een wachtlijst proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Uw behandeling start altijd direct na de intakefase.

Wachttijden kunnen per verzekeraar verschillen in verband met de verplichte spreiding van ons budget per verzekeraar over het jaar.

Wij passen dit overzicht aan het begin van elke maand aan naar de meest recente stand van zaken.

De actuele wachttijd is momenteel:

08-11-2018 Basis GGZ

 • Wachttijd voor een intakegesprek: ongeveer 4-6 weken
 • Wachttijd voor behandeling na het intakegesprek: geen wachttijd
 • Voor aanmeldingen verzekerd bij de volgende zorgverzekeraars hebben wij nog voldoende plek:
  Zilveren Kruis
  Multizorg
  Menzis
  DSW
  VGZ

  Caresq
  ASR
 • Vanwege de verplichte spreiding van het budget, kunnen wij momenteel voor de volgende zorgverzekeraars geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen:
  CZ

Deze situatie kan per maand veranderen, of wanneer wij alsnog ophoging van de budgetten 2018 krijgen of wanneer gereserveerde plaatsen voor vervolgbehandelingen vrijvallen.
Klik hier voor een overzicht van de hoofdgroepen met de daaronder vallende labels.

08-11-2018 Gespecialiseerde GGZ

 • Wachttijd voor een intakegesprek: +/- 8 weken
 • Wachttijd voor behandeling na het intakegesprek: geen wachttijd
 • Voor aanmeldingen verzekerd bij de volgende zorgverzekeraars hebben wij nog voldoende plek:
  Multizorg
  Caresq
  DSW
  VGZ
  Caresq
  ASR
 • Vanwege de verplichte spreiding van het budget, kunnen wij momenteel voor de volgende zorgverzekeraars geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen:
  CZ

  Menzis
  Zilveren Kruis

> Deze situatie kan per maand veranderen, of wanneer wij alsnog ophoging van de budgetten 2018 krijgen of wanneer gereserveerde plaatsen voor vervolgbehandelingen vrijvallen.

Klik hier voor een overzicht van de hoofdgroepen met de daaronder vallende labels.

Voor de zgn. onvergoede zorg, bv. behandeling van relatieproblematiek, werkgerelateerde problematiek kunt u altijd bij ons terecht.

Bovenstaande wachttijd* is de normale wachttijd. Mocht u behandeling wensen in bijvoorbeeld de avonduren of voorkeur hebben voor een specifieke behandelvorm (bijv. EMDR of ACT) of behandelaar dan kan de wachttijd oplopen. Neem voor een actuele wachttijd contact op met ons secretariaat.

* Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen) (Nederlandse Zorg Autoriteit, 2016).

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Klik hier voor een overzicht van de hoofdgroepen met de daaronder vallende labels.