Zelfbeeldgroep

Doelgroep:

De zelfbeeld groep is bedoeld voor mensen die hinder ondervinden van een negatief zelfbeeld. De gevolgen van een negatief zelfbeeld kunnen zich uiten in klachten als somberheid en angst. Echter, de gevolgen kunnen zich ook op gedragsniveau uiten in onnodig risico mijdend gedrag, sub assertiviteit, onder het eigen niveau werken, sociale isolatie of juist overcompenserend gedrag.
Het is belangrijk dat je enig inzicht in je negatieve zelfbeeld hebt en weet dat het een gevoel is en niet de werkelijkheid. Je hebt er moeite mee om van dat gevoelsniveau los te komen, waardoor het door werkt op allerlei gebieden in je leven.

Vorm en inhoud:

De zelfbeeldmodule bestaat uit 8 wekelijkse sessies van twee uur, met acht deelnemers.
Tijdens deze sessies komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Psycho-educatie over zelfbeeld:
  o Wat wordt precies verstaan onder een negatief zelfbeeld?
  o Hoe ontwikkelt een negatief zelfbeeld zich en welke factoren zijn hierop van invloed?
  o Wat zijn de gevolgen van een negatief zelfbeeld en hoe houdt dit zichzelf in stand?
 • Uitdagen van het negatieve zelfbeeld
 • Communicatiepatronen
  o Er wordt nagegaan in hoeverre deelnemers zichzelf kritisch aanspreken en hoe hiermee om te gaan.
 • Complimenten kunnen geven en kunnen ontvangen
 • Contra conditioneren: het voelbaar maken van positieve aspecten van jezelf als vervanging van de negatieve aspecten die tot dan toe steeds zijn benadrukt. Dit is één van de belangrijkste en best werkende onderdelen van de groep.
 • Gedragsverandering om een meer gewenst en positiever zelfbeeld te versterken en te behouden
 • Bevorderen van assertiviteit: grenzen aangeven, nee zeggen en om een gunst vragen.
 • Inventariseren van kwaliteiten waar deelnemers trots op kunnen zijn

Reacties van eerdere deelnemers:

“Ik heb de PEP zelfbeeldgroep als heel fijn ervaren. Ik ben me bewuster geworden van mezelf en dat ik soms iets te veel voor anderen invul hoe ze over me denken. Wat ik vooral fijn vond is dat ik in een enorm warme en lieve groep heel open werd ontvangen. De twee psychologen, Aart en Yvonne, zijn hele vriendelijke mensen die je enorm op je gemak stellen. Hierdoor voelde de groep heel vertrouwd. Ik denk dat nog wel het mooiste van alles was dat je zoveel herkent in elkaar. Al met al een hele fijne en leerzame ervaring! “

“Ik vond het heel fijn dat er herkenning was binnen de groep. Doordat er op een eerlijke, oprechte manier veel persoonlijks werd gedeeld, ontstond er al gauw een gevoel van vertrouwen.”

“Vandaag was (helaas) de laatste bijeenkomst van de groep. Ik ben verbaasd over het resultaat, en ga de groep missen. Vanaf het eerste moment alleen maar positiviteit. k ben trots op iedereen in de groep en de ontwikkelingen die zijn gemaakt Ik zou het zo weer doen, en dan het liefst 10 jaar eerder.”

“In de groep kan je niets goeds of fouts doen of zeggen. Zie het als een korte, belangrijke cursus waar je je hele leven iets aan hebt. De moeilijkste stap is om voor de groep te kiezen, gun jezelf dat!”

“Als je twijfelt om de zelfbeeldgroep te volgen zou ik zeggen: doen! Zelfreflectie, inzichten, herkenning etc, het komt allemaal aan bod. Het heeft mij extra aan het denken gezet naast mijn wekelijkse therapie.”

“Spannend om mee te starten, maar de gedachte dat iedereen het in de groep even spannend vindt hielp mij. Door deel te nemen heb ik gekozen voor mezelf. Nu, bij de laatste bijeenkomst, kan ik ook echt zeggen dat het prettig en leerzaam was. Ik heb mezelf beter leren kennen en begrijpen. Niet alleen door de goede begeleiding, maar doordat je in een groep zit met mensen die zich op veel vlakken hetzelfde voelen, of hetzelfde denken. Ik sta nu bewuster in het leven, en vind het jammer dat de weken zo snel voorbij zijn gegaan. Ik voel mij sterk!”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Holthaus , holthaus@pep-psychologen.nl of Linda Vogelpoel, hoek@pep-psychologen.nl.