Actuele wachttijden

8-7-2019: Momenteel hebben wij een (tijdelijke) cliëntenstop voor de gespecialiseerde GGZ. Het is dus niet mogelijk u aan te melden bij PEP Psychologen met een verwijsbrief voor de gespecialiseerde zorg. Zodra wij weer plek hebben voor nieuwe aanmeldingen zullen wij dat vermelden op onze site.

Kenmerkend voor onze praktijk is dat u snel terecht kunt voor zowel een intakegesprek als behandeling. Het ontstaan van een wachtlijst proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Uw behandeling start altijd direct na de intakefase.

Wachttijden kunnen per verzekeraar verschillen in verband met de verplichte spreiding van ons budget per verzekeraar over het jaar.

Wij passen dit overzicht aan het begin van elke maand aan naar de meest recente stand van zaken.

De actuele wachttijd is momenteel:

8-7-2019 Basis GGZ

    • Wachttijd voor een intakegesprek: ongeveer 5 weken
    • Wachttijd voor behandeling na het intakegesprek: geen wachttijd
    • Voor aanmeldingen verzekerd bij de volgende zorgverzekeraars hebben wij nog voldoende plek:

Zilveren Kruis
DSW
VGZ
CZ
Menzis
Caresq
ASR
Multizorg

    • Vanwege de verplichte spreiding van het budget, kunnen wij momenteel voor de volgende zorgverzekeraars geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen:

Deze situatie kan per maand veranderen, of wanneer wij alsnog ophoging van de budgetten 2019 krijgen of wanneer gereserveerde plaatsen voor vervolgbehandelingen vrijvallen.
Klik hier voor een overzicht van de hoofdgroepen met de daaronder vallende labels.

8-7-2019 Gespecialiseerde GGZ

Clientenstop

Deze situatie kan per maand veranderen, of wanneer wij alsnog ophoging van de budgetten 2019 krijgen of wanneer gereserveerde plaatsen voor vervolgbehandelingen vrijvallen.

Voor de zgn. onvergoede zorg, bv. behandeling van relatieproblematiek, werkgerelateerde problematiek kunt u altijd bij ons terecht.

Bovenstaande wachttijd* is de normale wachttijd. Mocht u behandeling wensen in bijvoorbeeld de avonduren of voorkeur hebben voor een specifieke behandelvorm (bijv. EMDR of ACT) of behandelaar dan kan de wachttijd oplopen. Neem voor een actuele wachttijd contact op met ons secretariaat.

* Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen) (Nederlandse Zorg Autoriteit, 2016).

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Klik hier voor een overzicht van de hoofdgroepen met de daaronder vallende labels.