Steunend structurerende gesprekstherapie

Steunende en structurerende behandeling gaat er vanuit dat de cliënt beter leert omgaan met problemen. Cliënten leren in een steunend structurerende behandeling hun sterke en zwakke kanten kennen, waardoor zij hun eigen leven beter kunnen sturen. Bij deze behandelvorm leren cliënten om hun zogenaamde copingvaardigheden uit te breiden, zodat zij meer mogelijkheden hebben om met moeilijke situaties om te gaan.