Schemagerichte therapie

Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Schemagerichte therapie gaat er van uit dat informatieverwerking een belangrijke rol speelt in het ontstaan en het voortduren van psychische problemen. Verkeerde of eenzijdige interpretaties kunnen leiden tot extreme emoties en probleemgedrag. Schema’s zijn vroege onaangepaste denkpatronen die niet mee zijn gegroeid met uw huidige volwassen leven en die tot spanningen leiden. Disfunctionele schema’s of basisovertuigingen zijn vaak al in de kindertijd ontstaan. Schema’s sturen van jongs af aan het gedrag. De informatie wordt er door geselecteerd en vervormd zodat het past in het schema. De gevolgen van dit gedrag bevestigen het schema weer. Schematherapie geeft zeer snel zelfkennis in uw manier van denken en doen. De methode leert u concreet begrijpen hoe u met uzelf en anderen in spanning en conflict komt.