Psychodynamische psychotherapie

Deze vorm van therapie heeft het doel om u bewust te maken van verborgen gedachten en gevoelens. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen en te verwerken. Uw verleden zal in deze therapievorm ook aan bod komen aangezien gedrag en zelfbeeld vaak sterk bepaald worden door de ervaringen met ouders en verzorgers in de vroege jeugd. Vooral de relatie met de therapeut is een belangrijk onderdeel van de therapie. De therapeut nodigt u zoveel mogelijk uit om te zeggen wat bij u naar boven komt. U heeft het woord en bepaalt waar het over gaat. Het is gericht op het laten ontstaan van een nieuw evenwicht van waaruit u het leven weer op kunt pakken.