Mindfulness training

Mindfulness is een combinatie van oosterse boeddhistische meditatietechnieken en westerse kennis over gedachten, stress en psychische klachten. Het houdt in dat u doelbewust en aandachtig stilstaat bij uzelf en zo bewust wordt van uw ervaringen, gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties van dat moment.

Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht. De aandacht is gericht op de onmiddellijke ervaringen en het herkennen van mentale gebeurtenissen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddellijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen.

Tijdens de beoefening staat de aandacht centraal. U zult oefenen met uw aandacht te richten op wat er nu is, uw ademhaling, gedachten, emoties of lichamelijke sensaties. Telkens weer bewust opmerken wat er zich voordoet, waarbij u vaak meegesleept zal worden door gedachten over bijvoorbeeld het verleden, de toekomst of oordelen. Het gaat erom uw aandacht elke keer weer op een vriendelijke manier terug te brengen naar wat er zich nu voordoet zonder uzelf hierom te veroordelen.

» Website: www.mindfulness.in