eHealth

 
PEP Psychologen biedt ook deels online behandeling. Dit geeft u de mogelijkheid om naast de face-to-face gesprekken ook thuis door middel van verschillende ‘modules’ gestructureerd aan uw behandeling te werken. Nadat u een intakegesprek heeft gehad, kan uw behandelaar in overleg met u het voorstel doen de effectiviteit van de behandeling te vergroten door een module in te zetten. Modules zijn beschikbaar voor onder andere depressieve klachten en angstklachten als aanvulling op behandelingen in zowel de Generalistische Basis als Gespecialiseerde GGZ. Hierbij krijgt u in een beveiligde online omgeving onder andere informatie over uw klachten, kunt u filmfragmenten bekijken en opdrachten maken waarover u feedback ontvangt van uw behandelaar. PEP Psychologen biedt online behandelingen aan via Therapieland (www.therapieland.nl) Onderstaand vindt u een overzicht van de beschikbare modules:

>> Lees meer over de beschikbare modules
 

Modules

AD(H)D
Dit programma voor mensen met (klachten van) ADHD, is samengesteld met behulp van ervaringsdeskundigen. Het richt zich op het leren vergroten van structuur en het stellen van prioriteiten.

Alcohol onder controle
Deze module helpt u uw alcoholgebruik te stoppen of te verminderen door middel van onder andere zelfcontroletechnieken en het vervangen van ‘gebruikersgedrag’ door positieve activiteiten.

Autisme
Deze module geeft uitleg over autisme, er wordt ingegaan op acceptatie en verwerking en er worden handvatten geboden om met klachten om te gaan.

Autisme in de Partnerrelatie
Dit is een programma over autisme in de Partnerrelatie.

Borderline
Deze module biedt informatie over borderline, helpt een holistische theorie op te stellen en leert emoties te herkennen.

Cognitieve gedragstherapie technieken
Er zijn verschillende modules om de technieken van de cognitieve gedragstherapie te ondersteunen, zoals: het bijhouden van een gedachtenschema, het uitdagen van gedachten, meerdimensionaal evalueren, het maken van een taartdiagram en het maken van een voor- nadelen balans.

Dagstructuur
Dit is een praktisch programma om meer structuur aan te brengen in de dag.

Depressie – CGT
Met behulp van verschillende cognitieve gedragstechnieken werkt u in deze module aan het verminderen van uw depressieve klachten.

Depressie – IPT
Deze module gaat in op cognitieve gedragstherapie technieken om depressieve klachten te verminderen met extra, uitgebreide aandacht voor de sociale omgeving.

Dwang
In deze module worden dwangklachten verminderd door middel van exposure en cognitieve therapie.

Eenzaamheid
Er is in deze module aandacht voor verbondenheid, sociale vaardigheden en contacten.

Eerste stap naar herstel
Deze module richt zich op ontspanning, zelfcontrole, activatie, verbeteren van slaap en het verminderen van piekeren.

EMDR
Dit is een programma ter voorbereiding op een EMDR behandeling.

Emotie eten
Deze module richt zich op het vergroten van grip op het eetgedrag, met elementen van ACT en mindfulness.

Gegeneraliseerde angst
Deze module is voor mensen die zich in extreme mate zorgen maken, overmatig piekeren en veel angst ervaren over alledaagse zaken. Het doel van de behandeling is dat u controle krijgt over uw angsten en zorgen.

Lekker slapen
In de module lekker slapen leert u uw slaapproblemen te verminderen door de ‘slaaphygiëne’ te verbeteren, te leren ontspannen en door uw gedachten te onderzoeken.

Mindfulness
Mindfulness programma met uitleg en oefeningen om dagelijks aan de slag te gaan.

Narcisme?
Programma met psycho-educatie over narcisme, een holistische theorie en over de kracht van kwetsbaarheid.

Omgaan met Emoties
Dit programma is er om te helpen met het herkennen en verwerken van emoties.

Ontspanning
In deze module leert u over het belang van ontspanning en ervaart u het verschil tussen spanning en ontspanning door middel van ontspanningsoefeningen.

Opkomen voor jezelf
In deze module krijgt u handvatten om grenzen te stellen en voor uzelf op te komen.

Overspanning & Burn-out
De overspanning & burnout module richt zich op het opdoen van vaardigheden om weer gezond en vitaal te worden en om inzicht krijgen in factoren die bijdragen aan het ontstaan en de instandhouding van de burnout.

Paniek
Deze module is ontwikkeld voor volwassenen met paniekklachten. Het doel van de behandeling is om iemand van zijn of haar paniekklachten af te helpen door middel van exposure en cognitieve therapie.

Paniek exposure oefeningen
Deze module geeft psycho-educatie over paniek en verschillende exposure oefeningen gericht op het ervaren van lichamelijke sensaties.

Piekeren
Deze module vergroot het inzicht in overtuigingen over piekeren en geeft handvatten om ermee om te gaan.

Relatieboost
Deze module biedt een kort relatietherapie programma om de communicatie te verbeteren.

Rouw
Deze module begeleidt u bij het doorlopen van uw rouwproces bij het verlies van een dierbare.

Rouw na suïcide
Dit programma is bedoeld mensen te begeleiden die een dierbare hebben verloren aan suïcide.

Schematherapie
Deze module dient ter voorbereiding van schematherapie. U leert over schema’s, modi en coping.

Slaaprestrictie
Dit is een programma gericht op slaaprestrictie, met als doel de slaap te verbeteren.

Slechte gewoontes
Deze module is gericht op het verminderen van slechte gewoontes.

Sociale angst
In deze module leert u hoe u sociale angstklachten kunt verminderen door middel van onder andere taakconcentratietraining, exposure en het aanpakken van niet-helpende gedachten.

SOLK
In deze module onderzoekt u de gevolgen van lichamelijke klachten op uw dagelijks leven. U leert vervolgens vaardigheden om minder last te ervaren van (de gevolgen van) deze klachten.

Somberheid
In dit programma is er aandacht voor activatie en voor negatieve gedachten, om somberheid te verminderen.

Specifieke Fobie
Deze module richt zich op het verminderen van angst bij specifieke fobieën door exposure therapie. Er wordt een plan gemaakt om stap voor stap te worden blootgesteld aan een bepaalde situatie, dier of object.

StressLes
Dit programma is bedoeld voor iedereen die last heeft van stressklachten.

Terugvalpreventie
Deze module is gericht op het herkennen, beschrijven en voorkomen van terugval in oude klachten.

Veerkracht
Dit is een module voor mensen die graag beter willen omgaan met tegenslagen.

Zelfbeeld
Het doel van deze module is het verbeteren van het zelfbeeld.

Zelf-compassie
In dit praktische programma leert u met uzelf mee te leven en milder te zijn voor uzelf.

Voor aanvullende informatie over eHealth kunt u contact opnemen met uw behandelaar.