Groepstherapie

Groepstherapie is therapie in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers, vaak acht tot tien, vormt samen met een groepstherapeut een therapiegroep die regelmatig bij elkaar komt. Meestal is er één keer per week een bijeenkomst die anderhalf tot twee uur duurt. Tijdens de zitting bespreken en/of behandelen de groepsleden belangrijke onderwerpen met elkaar onder begeleiding van de therapeut.

In groepstherapie spelen niet alleen de cliënt en de therapeut, maar alle groepsleden een rol. Met het gegeven dat de therapie plaats vindt in en met een groep, werkt iedereen wel aan zijn of haar eigen problemen. In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid kunnen ontstaan. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn. Natuurlijk zal tijdens de bijeenkomsten ook afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander.

Groepen kunnen qua opzet verschillen. Zo zijn er bijvoorbeeld inzichtgevende groepen en educatieve, structurerende groepen. In klassiek analytische, inzichtgevende groepen is er geen vooraf bepaald thema, elk groepslid werkt aan zijn of haar probleem. Gevoelens en gedachten van een ieder zijn belangrijk om op het spoor te komen van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de actuele problemen. In structurerende groepen staat vaak een bepaald onderwerp centraal, bijvoorbeeld opkomen voor jezelf, leren omgaan met problemen op het werk, het verwerken van een specifiek trauma of problemen rond de invulling van de dag. Tussen inzichtgevende en structurerende groepsvormen bestaan nog weer allerlei varianten.
Groepstherapieën kunnen ook van elkaar verschillen in duur, grootte en samenstelling. Een therapiegroep kan één tot twee jaar duren, maar ook tijdgelimiteerd zijn, bijvoorbeeld 10-15 zittingen. De grootte kan variëren van 8 tot wel 24 mensen en een groep kan bestaan uit mensen met vergelijkbare of juist heel verschillende problemen. De techniek, opzet, duur, grootte en samenstelling is afhankelijk van het doel van de therapie. Er worden groepstherapieën gegeven die gericht zijn op een speciaal probleem. Er zijn bijvoorbeeld groepstherapieën gericht op sekse specifieke problemen, werkproblemen, eetproblemen en het leren omgaan met lichamelijke klachten. Maar ook groepen gericht op klachten als depressie, angst, psychotische symptomen, seksuele problemen, relatieproblemen en persoonlijkheidsstoornissen.

In principe is groepstherapie voor dezelfde mensen en problemen geschikt als individuele therapie. Met groepstherapie worden goede resultaten bereikt, die vergelijkbaar zijn met die van individuele therapie. Voor sommige problematiek is groepstherapie, vanwege haar specifieke karakter met interactie tussen alle deelnemers, juist heel geschikt. In het gesprek met de therapeut kan aan de orde komen wat u wilt bereiken, wat u zich voorstelt bij de therapie en wat u wel en niet wilt. Uw therapeut kan u uitleggen wat de mogelijkheden zijn en u een bepaalde vorm van therapie adviseren. Het is belangrijk dat de therapeut het advies goed uitlegt en dat u er mee in stemt.

Klik hier om terug te gaan naar het actuele behandelaanbod bij PEP Psychologen.