Cliënt georiënteerde psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie is een vorm van proces – en persoonsgerichte gesprekstherapie. Het (vastgelopen) belevingsproces van de cliënt is het belangrijkste richtpunt.

De behandeling richt zich niet primair op uw klachten, maar veel meer op de plaats en de (gevoelde) betekenis van die klachten in uw leven op dit moment, zowel in het licht van uw verleden als in het licht van de door u gewenste toekomst. Daarbij wordt uw persoon als geheel in ogenschouw genomen, d.w.z. zowel uw gedachten, uw gevoelens en uw gedrag alsook uw relaties: zowel uw relatie tot uw Zelf (contact met uw lichaam en uw binnenkant), als uw relatie tot anderen (contact met partner, familie, werk). Daarbij wordt ervan uitgegaan dat u de meest deskundige bent op het gebied van uw eigen leven. Focussen op uw gevoel en explorerende reflectie op uw leven en uw gedrag zijn belangrijke elementen. Deze therapievorm heeft tot doel u te laten ervaren wie u bent, wat u wilt en wat u belemmert in het leven, uiteraard met het oog op de door u te nemen stappen op weg naar een meer tevreden leven.