Aanbod

Wat wij bieden

Individuele therapie

Partner- en/of relatietherapie

Niet alle behandelvormen worden zowel in de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ aangeboden. Heeft u een voorkeur voor een specifieke behandelvorm, geeft u dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.

eHealth

» Lees meer over eHealth

Groepstherapie

» Lees hier meer over wat groepstherapie inhoudt

Aanbod groepen

 • Zelfbeeldgroep
  Een paar keer per jaar start een zelfbeeldgroep.
  Therapeuten: Yvonne Holthaus (Psychotherapeut) en Florens Hoek (GZ-psycholoog)
  NB. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Een andere optie is dat je de cursus zelf betaalt.
  Het doel van de zelfbeeldgroep is het op gang brengen van een proces, waarbij de deelnemers zich sterker en meer zelfbewust gaan voelen en gedragen. Daarbij zullen zij ook een meer vriendelijke houding naar zichzelf toe ontwikkelen.
  Deze groepsmodule probeert dit proces in werking te zetten middels twee belangrijke doelen:
  o bewust worden van dat wat je goed kunt
  o een meer realistische kijk krijgen op de ernst van de negatieve kanten
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Holthaus , holthaus@pep-psychologen.nl of Florens Hoek, hoek@pep-psychologen.nl.
  » Lees meer over de Zelfbeeldgroep

 

 • Inzichtgevende, psychodynamische groepstherapie
  Deze groepstherapie met maximaal 8 deelnemers is opgezet voor mensen met terugkerende problemen in relaties, werk, studie of contacten met familie of vrienden. De problemen hangen samen met klachten als angst, depressie, een laag gevoel van eigenwaarde, eenzaamheid, moeite met het hanteren van eigen grenzen en/of de interactie met anderen.
  Daarnaast is er sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.
  Voor meer informatie kun je hier de folder downloaden.

 

Psychodiagnostisch onderzoek

Indicatie
Bij PEP Psychologen zien wij onze cliënten als individuen met een specifieke hulpbehoefte. Aan de hand van de klachten waarmee iemand zich aanmeldt, indiceren wij therapieën die gebaseerd zijn op wat effectief is gebleken middels wetenschappelijk onderzoek. Deze zijn samengevat in protocollen en richtlijnen, welke landelijk worden gehanteerd om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Op deze manier passen wij toe wat werkzaam is bevonden, om onze cliënten zo effectief en adequaat mogelijk te behandelen.

Samenwerking

Binnen de behandeltrajecten is, indien geïndiceerd, sprake van samenwerking met verschillende samenwerkingspartners. PEP Psychologen werkt bijvoorbeeld nauw samen met een vaste psychiater, zodat – indien gewenst – medicatie ingezet kan worden. Daarnaast wordt, waar nodig, de expertise van de psychiater ingeroepen ten behoeve van aanvullende diagnostiek. Ook bestaat er een samenwerkingsverband met KNO-artsen op het gebied van tinnitus (oorsuizen). Verder zijn verschillende behandelaren werkzaam in de functie van POH GGZ bij verschillende huisartspraktijken.